Lidmaatschap

Wellicht is lid worden van de NVAD wel een goed idee! U krijgt dan via onze vergaderingen en (digitale) bijeenkomsten/discussies toegang tot het debat over de kwaliteit van het onderwijs in de eerste hulp. Bovendien stelt u met uw lidmaatschap de vereniging in staat uw belangen als arts-docent begaan met de kwaliteit van het onderwijs, te behartigen in diverse landelijke gremia.

De vereniging kent:

Het lidmaatschap of de status van donateur kan worden verkregen na aanmelding bij de secretaris van de vereniging.Soorten lidmaatschap

Leden

Dit zijn geneeskundigen die artsdocent in de Eerste Hulp zijn of zijn geweest en die staan ingeschreven in het BIG-register.
De leden zijn stemgerechtigd.Buitengewone leden

Dit zijn geneeskundigen die artsdocent in de Eerste Hulp zijn of zijn geweest en die niet meer staan ingeschreven in het BIG-register.Aspirant-leden

Dit lidmaatschap is voorbehouden aan doctorandi in de geneeskunde met belangstelling voor het onderwijs in de Eerste HulpDonateur

Verenigingen en instellingen, alsmede personen, die het doel van de vereniging en de werkzaamheden van de vereniging willen steunen en die zich verplichten tot een jaarlijkse of eenmalige geldelijke bijdrage kunnen donateur worden.Contributie

De contributie van de NVAD is voor het jaar 2012 vastgesteld op 40,00 euro per jaar. In deze contributie zit een abonnement op het Reddingwezen, het Nederlands tijdschrift voor EHBO en Reddingwezen.

Aanmelden

Aanmelden als lid kan via een e-mail aan de .


N.V.A.D.

Kennis van en voor eerste hulp