De N.V.A.D.


Dé vereniging van onafhankelijke medisch deskundigen (artsen) voor kennis van en voor de eerste hulp.De vereniging werd opgericht op 6 november 1926 in Rotterdam. De aanleiding hiervoor was de doorgaans slechte kwaliteit van het onderwijs in de eerstehulpvaardigheden voor de leken en de behoefte bij de arts-docenten om regelmatig van gedachten te wisselen en de kwaliteit van het onderwijs aan leken te verbeteren.

De vereniging heeft ongeveer 250 leden en is gevestigd in Den Haag. De NVAD stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de Eerste Hulp te bewaken en te bevorderen.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de Eerste Hulp te bewaken en te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door:

  • het bestuderen en (doen) implementeren van wetenschappelijke en praktische vraagstukken die in verband staan met de inhoud, de kwaliteit en de eenheid van de leerstof en het onderwijs in de Eerste Hulp;
  • het bevorderen van de deskundigheid v.d. leden;
  • samen te werken met Het Oranje Kruis
  • het in stand houden van overleg met andere organisaties, instellingen en personen, die betrokken zijn bij de opleiding, de examinering, de diplomering en de nascholing van eerste helpers, lotusslachtoffers en docenten in de Eerste Hulp en het toezicht daarop.

Vergaderingen

Ten minste één keer per jaar wordt een algemene leden vergadering georganiseerd. Deze valt meestal samen met de studiedag van Het Oranje Kruis.

Leden

De vereniging kent leden, buitengewone leden, en aspirant-leden. Het lidmaatschap of de status van donateur kan worden verkregen na aanmelding bij de secretaris van de vereniging.


N.V.A.D.

Kennis van en voor eerste hulp