Geschiedenis


Aan het einde van de 19e eeuw waren er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken wenselijk geacht werd. In 1877 richtte een Britse arts, collega John Furley, een organisatie op die leken opleidde tot het verlenen van eerste hulp. Deze cursus werd afgesloten met een diploma. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders waarvan collega John Furley lid was, de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht.

Deze vereniging richtte verbandposten in, en organiseerde cursussen. In 1887 hadden zo?n 100.000 personen met goed gevolg het examen afgelegd.

De Amsterdamse arts C. Tilanus haalde het idee van hulpverlening door leken naar Nederland. Hij richtte in 1893 de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken op. Er kwamen daarna steeds meer zelfstandige verenigingen die cursussen in de eerste hulpverlening organiseerden. De lessen werden gegeven door artsen, waarbij iedere collega dat naar eigen inzicht deed.

In 1907 leed het schip Berlin schipbreuk bij Hoek van Holland. De hulpverlening verliep niet goed waarbij de afzonderlijke verenigingen niet goed samenwerkten. Prins Hendrik stimuleerde hierna dat de verenigingen meer zouden samenwerkten en dat de cursussen dezelfde inhoud zouden krijgen. In 1909 werd Het Oranje Kruis opgericht. Pas in 1951 was de samenwerking zover dat er een eenheidsdiploma EHBO kwam.

De NVAD werd opgericht op 6 november 1926 in Rotterdam, nadat artsen uit Amsterdam en Rotterdam tijdens het derde Internationale Congres voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken van 7 tot 11 september deze oprichting hadden voorbereid. De directe aanleiding was de doorgaans slechte kwaliteit van het EHBO onderwijs. Men had behoefte om voortaan regelmatig van gedachten te wisselen om de kwaliteit te verbeteren.


N.V.A.D.

Kennis van en voor eerste hulp