Het bestuur


Het bestuur vergadert een aantal maal per jaar. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging binnen de mogelijkheden van de statuten en de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

(Bestuurs) leden van de NVAD zijn vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen en werkgroepen van Het Oranje Kruis als de Raad van Advies van Het Oranje Kruis, het College van Deskundigen en de Landelijke Lotus Raad.

Het huidige bestuur


Adviseurs

  • mevrouw E. Crone - Kraaijeveld
  • mevrouw J. Wilton - Postma

N.V.A.D.

Kennis van en voor eerste hulp